Hi-Letron waterpomp


De Taiwanese fabrikant Hi-Letron heeft een waterpomp ontwikkeld die tijdens het pompen van water gelijk elektriciteit opwekt. Deze innovatieve waterpomp is bedoeld voor gebruik in huishoudens en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden.


De waterpomp maakt gebruik van de zogenaamde “pump-taiwan” technologie. Dit houdt in dat de waterpomp tijdens het draaien elektriciteit opwekt. De opgewekte elektriciteit kan dan direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een lamp of een radio aan te zetten.


De waterpomp is ontwikkeld met het oog op gebruik in ontwikkelingslanden. In veel van deze landen is er namelijk geen toegang tot elektriciteit, waardoor mensen afhankelijk zijn van kerosine of andere fossiele brandstoffen om bijvoorbeeld licht te kunnen maken ‘s nachts.


Hi-Letron hoopt met deze waterpomp een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de afhankelijkheid van ontwikkelingslanden van fossiele brandstoffen. Daarnaast zal de waterpomp ook helpen om het waterprobleem in veel van deze landen te verminderen.

image